Polska Jazda

 •  

   

   

   

                                                          Będziesz

                                                          dobrym kierowcą.

   

                                                                                 

 •  

   

   

   

                                                          Będziesz

                                                          świetnie jeździć.

   

                                                                                 

« »

Ważna informacja dla osób rozpoczynających kurs kategorii B:

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty: 

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • zgodę rodziców - jeżeli jest wymagana (minimum 17 lat, 9 m-cy),
 • dokument ze zdjęciem (dowód/paszport).

 

Na podstawie w/w dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych generuje w systemie teleinformatycznym PKK (profil kandydata na kierowcę) tj. numer identyfikujący, z którym należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców Polska Jazda.
PKK jest niezbędny do zapisania się na kurs na prawo jazdy. 

 

Osoby które nie posiadają profilu kandydata na kierowcę, zapraszam na spotkanie organizacyjne, na którym:

 • otrzymacie skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie,
 • otrzymacie materiały szkoleniowe,
 • uiścicie opłatę za kurs oraz uzgodnicie sposób utworzenia profilu kandydata na kierowcę. 

ROZPOCZĘCIE KURSU:

 

1. Kurs standardowy - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 16.30 - 21.00

 

2. Kurs weekendowy - zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w godzinach 9.00 - 15.00 (2 weekendy)

 

 

Wymagany wiek do rozpoczęcia kursu kat B:

18 lat lub za zgodą rodziców 17 lat i 9 miesięcy

 

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych (godzina lekcyjna 45 minut), w tym 4 godziny zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • 30 godzin zajęć praktycznych (godzina zegarowa 60 minut),
 • egzamin wewnętrzyny teoretyczny,
 • egzamin wewnętrzny praktyczny.

 

Szkolenie odbywa się na samochodach marki Kia Rio oraz Toyota Yaris.

 

 

Nasz priorytet: BEZPIECZEŃSTWO MA PIERWSZEŃSTWO!!!

 

Instruktorzy Polskiej Jazdy prowadzący wykłady z przepisów Prawa Ruchu Drogowego korzystają z najnowszych programów i pomocy dydaktycznych. Przekazują Państwu wiedzę w profesjonalnych prezentacjach, opierając się na swoich materiałach specjalnie przygotowanych pod wymogi kursu.

Zajęcia odbywają się z humorem i bezstresowo, a przy tym rzeczowo i przy czynnym udziale osób uczestniczących w kursie.

 

Obawa, stres, emocje, nerwowość - instruktorzy Polskiej Jazdy to eliminują. Pewność siebie, spokój, świadomość podejmowania decyzji, przyjemność z jazdy - to czynniki dające efekty w trakcie szkolenia, co jednocześnie ma wpływ na szybko zdany egzamin państwowy. 

Gwarancją nauczenia się bezpiecznego prowadzenia samochodu i zrozumienia przepisów ruchu drogowego jest spokojna, miła atmosfera prowadzenia zajęć praktycznych z kursantem. Instruktorzy Polskiej Jazdy prowadząc szkolenie praktyczne z nauki jazdy omawiają wszystkie skrzyżowania i napotkane sytuacje drogowe  w strefie egzaminacyjnej, i nie tylko.

Ponadto jeździmy drogami o podwyższonej prędkości i autostradą. Instruktorzy Polskiej Jazdy uczą trudnego manewru wyprzedzania.

SAMOCHODY POLSKIEJ JAZDY WYPRZEDZAJĄ INNE SAMOCHODY NA DRODZE, A NIE TYLKO ROWERZYSTÓW!

Nasz ośrodek szkoli jazdę po łuku i ruszanie na wzniesieniu (tzw. 'górka') na terenie WORD'u, co skutkuje bezstresowym podejściem do egzaminu państwowego.

 

Pierwsza pomoc jest jednym z obowiązkowych tematów na kursie nauki jazdy oraz na egzaminie. 

W przypadku wypadku komunikacyjnego pierwsza pomoc polega na wykonaniu podstawowych czynności mających na celu ratowanie życia lub zdrowia osób poszkodowanych, przed przybyciem pogotowia ratunkowego i innych wyspecjalizowanych służb ratowniczych.

W Polskiej Jeździe kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do udzielania pomocy ze specjalnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych. Kurs ten kładzie nacisk na wyposażenie kursantów w praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia z jej udzielania odbywają się z pełnym udziałem kursantów, tj. 

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,

- postępowanie z osobą nieprzytomną - pozycja boczna ustalona,

- zablokowanie krwotoku,

- postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia: atak epilepsji, cukrzyca, zadławienie, zawał serca, udar mózgu,

- użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,

- wyciągnięcie poszkodowanego z samochodu po wypadku

 

Szkolenie z dziedziny ecodrivingu dla naszej szkoły nie jest nowością. W prosty i zrozumiały sposób tłumaczymy na czym polega jazda w tym stylu, tak pilnie wymagana na egzaminie państwowym WORD'u. Świadomość naszych kursantów i ich wyszkolenie uzmysławia, że ten styl jazdy istotnie wpływa na oszczędności zużycia paliwa w samochodzie oraz  na  ochronę środowiska.

Na styl jazdy ecodrivingowej składa sie wiele czynników. Jednym z podstawowych jest płynna zmiana biegów i dojazd do skrzyżowania wytracając prędkość silnikiem.

 

Polska Jazda utrzymuje regularny kontakt biura z kursantem, telefony z zapytaniem czy jest Pan/Pani zadowolony/a dają poczucie opieki. Niejednokrotnie osoba szkolona, która jest źle traktowana boi się zawiadomić o tym szkołę. W naszym ośrodku najważniejszy jest 'przyszły kierowca', więc dbamy o to, by przez okres całego kursu był on usatysfakcjonowany z prowadzonych zajęć.

 

Biuro naszego ośrodka znajduje się w strefie egzaminacyjnej z dogodnym dojazdem. Sala wykładowa jest klimatyzowana oraz wyposażona w szelakie pomoce dydaktyczne. 

W trakcie zajęć teoretycznych Polska Jazda zapewnia naszym kursantom  wodę mineralną, kawę i herbatę.

 

Samochody w naszej szkole spełniają najwyższe standardy technicznej sprawności, są wyposażone w klimatyzację oraz przechodzą regularną obsługę codzienną.

 

Kadra instruktorska w Polskiej Jeździe to eksperci z dziedziny ruchu drogowego z wieloletnim stażem                                i doświadczeniem, którzy w pełni angażują się w wykonywany zawód. Przekazywanie doświadczeń                                       i wiedzy z dziedziny ruchu drogowego, techniki kierowania samochodem jest dla nich spełnieniem                                        a nie tylko obowiązkiem.